Verzekeringen

Uw schadeverzekerings specialist


Hieronder vind u een lijst met alle verzekeringen waarbij wij u kunnen helpen

Aansprakelijkheid

Schade veroorzaken bij anderen is al vervelend genoeg. Toch draait u voor de schade op als u hiervoor aansprakelijk bent. Bij kleine schades is dit nog te overzien. Maar gaat het om hogere bedragen, dan is een goede aansprakelijkheidsverzekering van groot belang.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren biedt u financiële bescherming. Zowel bij kleine als bij grote schades. En dat is een plezierig gevoel.

Deze verzekering is bestemd voor particulieren; aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd.

Annulerings­vezekering

U boekt uw reis ruim op tijd, want u wilt er zeker van zijn dat u tijdens uw vakantie terecht kunt op de bestemming van uw keuze. Maar dan is het ook zaak om direct een goede annuleringsverzekering af te sluiten. Er kan namelijk zomaar iets gebeuren waardoor u genoodzaakt bent uw reis uit te stellen of zelfs te annuleren. 

Uw reisorganisatie brengt hiervoor kosten in rekening. Soms tot wel honderd procent van de reissom. De Annuleringsverzekering vergoedt deze kosten. 

Ook heeft u met deze verzekering recht op een vergoeding voor eventuele ongenoten reisdagen doordat u bijvoorbeeld door vertraging te laat op uw bestemming komt, maar ook als u genoodzaakt bent uw reis af te breken.

Caravanverzekering

Een caravan is beslist geen standaard product. Een goede verzekering moet maatwerk zijn want iedereen geniet op zijn eigen manier van caravan of vouw- kampeerwagen. 

Gruter & Partners Assurantiën biedt u daarom de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stellen. U kiest de dekking die bij uw situatie past en betaalt alleen voor die zaken die u wilt verzekeren. En wat u niet nodig heeft, hoeft u dus ook niet te betalen. Kortom: maatwerk. 

Dekkingen

De caravanverzekering geldt voor alle caravans en vouwkampeerwagens en kent de dekking Caravan Casco. Als u een minder uitgebreide dekking wenst, dan kunt u kiezen uit de modules:

 • Aanrijding
 • Brand/Diefstal
 • Storm

U kunt deze modules ook met elkaar combineren. Welke dekking u ook kiest, hulpverlening en aansprakelijkheid zijn standaard meeverzekerd.

Fietsverzekering

Hij brengt ons dagelijks naar school of werk, neemt ons in het weekend mee uit, naar de stad of de natuur in. Kortom de fiets staat altijd voor ons klaar. 

En daarom willen we hem natuurlijk goed beschermen tegen de risico’s van diefstal of schade. Met de Fietsverzekering is iedere fiets uitstekend verzekerd tegen een aantrekkelijke premie. 

Dat geldt niet alleen voor nieuwe fietsen, maar ook voor de fiets die al een tijdje meegaat, tenminste, als u de eerste eigenaar bent.

Gezinsongevallen verzekering

Deze verzekering is van belang voor ieder gezin. Iedereen loopt dagelijks het risico van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer, op school, op het sportveld en niet te vergeten in en om het huis. 

De Gezinsongevallenverzekering geeft een doorlopende bescherming en een 24-uurs dekking. Een schoolongevallenverzekering is dus niet nodig. 

Ook is deze verzekering bij uitstek geschikt voor gezinnen die hun geneeskundige kosten hebben verzekerd en daarbij een eigen risico hebben. Dit eigen risico kan met de Gezinsongevallenverzekering worden meeverzekerd.

Inboedel

Op kostbare zaken zoals uw inboedel bent u zuinig. Ondanks dat kan er toch schade ontstaan. Daarom is er de Inboedelverzekering met keuze uit de volgende dekkingen: 

 • de Uitgebreide dekking
 • de Van buiten komende onheilendekking
 • Glas

U kiest de dekking die bij uw specifieke situatie past en heeft daarmee een inboedelverzekering op maat.

Motor

Dé motorrijder bestaat niet meer. Zoveel verschillende motoren en zoveel verschillende mensen passen niet in één hokje. 

G&P Assurantiën biedt u daarom de mogelijkheid zelf uw verzekering samen te stellen. U kiest die dekkingen die bij uw situatie passen en u betaalt dan ook alleen voor de dekkingen die u wilt verzekeren. 

Kortom, een motorverzekering op maat en u betaalt niet te veel!

Pakketpolis

Pak voordeel met de Pakketpolis!

Heeft u 2 of meer producten dan kunt u deze onderbrengen in een pakketpolis. Dit levert u aantrekkelijke voordelen op: 

Premiekorting:

De premiekorting is een soort kwantumkorting. Neemt u meer af, dan krijgt u meer korting. Heeft u al een verzekering voeg daar dan een verzekering aan toe die nog niet bij ons loopt. Dan krijgt u meteen 3% op beide verzekeringen! Bij meerdere verzekeringen kan de premie oplopen tot 9%. 

 • 2 verzekeringen = 3% korting
 • 3 verzekeringen = 4% korting
 • 4 verzekeringen = 5% korting
 • 5 verzekeringen = 7% korting
 • 6 of meer verzekeringen = 9% korting

Eénmalige poliskosten:

U betaalt voor uw pakketpolis één keer poliskosten. Wilt u achteraf een verzekering toevoegen aan uw pakket dan worden geen extra poliskosten of mutatiekosten in rekening gebracht. De enige kosten die u nog zou kunnen verwachten zijn kosten die worden berekend bij een kentekenwijziging.

Personenauto

G&P assurantiën biedt een flexibele autoverzekering die uitgaat van een standaard basisdekking. Deze kunt u uitbreiden met zaken die u belangrijk vindt en daarom ook wilt verzekeren. 

Basisdekking:

De basisdekking bestaat uit Wettelijke Aansprakelijkheid, inclusief gratis Hulpverlening in Nederland en Europa. De hulpverlening wordt georganiseerd door de Hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is. 

U kunt ook kiezen uit de dekkingen:

 • WA en Beperkt casco
 • WA en Volledig casco

Uitbreidingen:

U kunt kiezen uit de uitbreidingen Ongevallen inzittenden, Verhaalservice-extra of Rechtsbijstand. Door onze onafhankelijkheid kunnen wij voor u een aantrekkelijke premie berekenen.

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Een Persoonlijke Ongevallenverzekering is geen overbodige luxe als u denkt aan de vele risico’s die u dagelijks loopt. Niet alleen in het verkeer maar ook in en rond het huis gebeuren ongevallen die tot financiële problemen kunnen leiden. De Persoonlijke Ongevallenverzekering kan bij ernstig letsel niet het lichamelijke, maar wel het financiële leed verzachten. Door het ongeval kan men voor onvoorziene uitgaven komen te staan. 

Zoals financiering van een hulp in de huishouding, aanpassingen in en om de woning, prothesen etc. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk en komen in sommige gevallen terug. In geval van blijvende invaliditeit of overlijden van de kostwinner kan er ook nog sprake zijn van een vermindering van het inkomen. U kunt deze financiële problemen voorkomen door het sluiten van een Persoonlijke Ongevallenverzekering. Daarbij wordt een uitkering gegarandeerd wanneer er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tijdelijke arbeids- ongeschiktheid en/of de kosten van geneeskundige behandeling te verzekeren. 

Wilt u het hele gezin verzekeren? Neem dan contact op met G&P Assurantiën.

Reisvezekering

Met de Reisverzekering kunt u letterlijk alle kanten op. U betaalt uitsluitend premie over de periode dat u werkelijk met vakantie bent en alleen voor die dekkingen die voor u nodig zijn. 

Met de uitbreidingsmogelijkheden kunt u uw reisverzekering helemaal op maat maken. Bij geboekte reizen kunt u het annuleringsrisico afdekken met onze Annuleringsverzekering.

Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen. 

Verdere specificatie:

Bij een verzekering in natura volgt meestal wel een vergoeding in geld als de uitvaart elders of op een andere manier wordt geregeld. Dit bedrag is gemaximeerd. Voor wie bestemd?

In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen. De kosten voor een uitvaart bedragen al snel 5.000 of meer. 

Premie:

De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, meestal 60 of 65 jaar, hoeft geen premie meer te worden betaald, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft. 

Bijzonderheden:

De waarde van een uitvaartverzekering is tot een bepaald maximum vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. Meer informatie over deze speciale vrijstelling vraagt u aan uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

Woonhuis

Op kostbare zaken zoals uw woonhuis bent u zuinig. Ondanks dat kan er toch schade ontstaan. Daarom is er de Woonhuisverzekering met keuze uit: 

 1. de Uitgebreide dekking
 2. de Van buiten komende onheilendekking

Voor beide dekkingsvormen is het mogelijk de verzekering uit te breiden met een dekking voor glas. U kiest de dekking die bij uw specifieke situatie past en heeft daarmee een woonhuisverzekering op maat.

Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar. 

Verdere specificatie:

De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten (op z.g. MAS-voorwaarden). 

Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt. Uitgesloten is ook schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen. 

Doelgroep:

Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

Premie:

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Arbeidsongeschikt­heidsverzekering

In een aantal gevallen bieden sociale verzekeringswetten geen volledige inkomens- garantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld zelfstandige ondernemers, werknemers voor het excedent van de loondoorbetalingsverplichting. Hiervoor kent men de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 

De AOV is onderverdeeld in een tweetal rubrieken: 

 • rubriek A waarop het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid is verzekerd
 • rubriek B waarop de periode daarna is verzekerd tot de overeengekomen einddatum van de verzekering.

Het is gebruikelijk dat maximaal 80% van het inkomen wordt verzekerd. De reden daarvoor is dat bij volledige arbeidsongeschiktheid op grond van de AOV een uitkeringspercentage van 100% wordt toegepast. 

Verdere specificatie:

Rubriek A dekt het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid. De verzekerde is volgens rubriek A arbeidsongeschikt indien hij of zij voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval of ziekte om het eigen beroep uit te oefenen. De uitkering vangt aan na afloop van een wachttijd. De lengte van wachttijd (of eigen risico-termijn) is afhankelijk van de keuze die verzekerde heeft gemaakt bij het sluiten van de verzekering. 

Rubriek B dekt de periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar. Rubriek B kent een ander arbeidsongeschiktheidscriterium dan rubriek A. In de zin van rubriek B is de verzekerde arbeidsongeschikt als hij voor tenminste 25% ongeschikt is, door medisch vast te stellen gevolgen van ongeval of ziekte, om werkzaamheden te verrichten die voor zijn krachten, bekwaamheden en opleiding zijn berekend en die gezien zijn vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Ook is het mogelijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten die zowel voor rubriek A als voor rubriek B bij het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid alleen rekening houdt met het eigen beroep van de verzekerde. 

Doelgroep:

Zelfstandige ondernemers en werkgevers.

Premie:

De premie is gebaseerd op beginleeftijd en eindleeftijd, beroep werknemers, verzekerd bedrag en soort verzekering. 

Bijzonderheden:

Voor zelfstandigen kent de AOV tevens een rubriek C. Deze dekt de risico's van een WAZ-gat (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen).

Bedrijfs­schadeverzekering

Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/ stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. 

De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking). 

Verdere specificatie:

Bedrijfsschade als gevolg van molest, vulkanische uitbarsting, aardbeving, overstroming en atoomkernreacties is uitgesloten. Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. De uitkeringstermijn moet zodanig gekozen worden dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. 

Doelgroep:

Vrijwel ieder bedrijf. 

Premie:

De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking. De grondslag voor de premie wordt gevormd door het gemiddelde van de premie voor opstallen en inhoud. Er gelden toeslagen voor het meeverzekeren van het vliegtuig- schaderisico, het toeleveringsrisico of het wegvallen van aardgasleveringsrisico. Grofweg ligt de premie tussen de 2‰ en 5‰. 

Bijzonderheden:

Doorgaans wordt de increase-/decreaseclausule opgenomen. Hierdoor wordt het verzekerd bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag te laag is, waarna een premiesuppletie volgt. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%. 

Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst; daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering. De exploitatiekostenverzekering, de debiteurenverzekering, de rutocommissieverzekering, de huurdervingsverzekering en de reconstructieverzekering zijn te beschouwen als variaties op de bedrijfsschade- verzekering.

Beroepsaansprakelijk­heidverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheids- risico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroeps- aansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten. 

Verdere specificatie:

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag. De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep. 

Doelgroep:

Vrije beroepsbeoefenaren (met name advocaten, artsen/specialisten, accountants en belastingconsulenten, notarissen, architecten, assurantietussenpersonen en makelaars o.g.) 

Premie:

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/ de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies. Bijzonderheden:

Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars o.g.). Dit gebeurt enerzijds om de know-how te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon/makelaar.

Brandverzekering

Het gehele midden- en kleinbedrijf vormt de doelgroep voor een brandverzekering. Immers de brandverzekering is een basisverzekering voor ieder bedrijf, van startende onderneming tot volgroeid bedrijf. 

Voordelen:

 • De uitgebreide brandverzekering dekt niet alleen brand maar ook bijvoorbeeld storm, diefstal en blikseminslag.
 • Glas, lichtreclames en winkelgeld zijn eenvoudig mee te verzekeren.
 • Voor de detailhandel, industrie en zakelijke dienstverlening heeft G&P Assurantiën speciale gesegmenteerde tarieven.

Inventarisverzekering

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke. 

Verdere specificatie:

Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde). 

Doelgroep:

Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd kan met één verzekering volstaan worden. 

Premie:

Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van 0,40 tot 0,60 per 1000 verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn: de uitgebreidheid van de dekking, de brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening, de bouwaard van het pand, de getroffen preventiemaatregelen. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen. 

Bijzonderheden:

Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw- en/of markt)waarde van de inventaris/handelsgoederen. Is dat niet het geval, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Vooral de grote en specifieke risico's worden vaak in co-assurantie op één van de beide assurantiebeurzen ondergebracht.

Reconstructie­verzekering

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen enz.

Verdere specificaties:

Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden. Enerzijds zijn dit de kosten die worden gemaakt om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten): de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting alsmede extra porto-, telefoon-, telex- en telefaxkosten. Anderzijds zijn er de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren gegane informatie, zijnde materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden. Net als bij de bedrijfsschadeverzekering wordt bij een reconstructieverzekering ook een uitkeringstermijn gehanteerd. De verzekerde som is meestal een premier-risquebedrag omdat praktisch nooit vooraf te bepalen is hoeveel de reconstructiekosten zullen gaan bedragen. 

Doelgroep:

Ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureau's. 

Premie:

De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som. 

Bijzonderheden:

Omdat het niet altijd mogelijk is om exact aan te geven waar de reconstructie ophoudt en de reproductie begint, worden op een reconstructieverzekering soms eveneens de reproductiekosten meeverzekerd. In dat geval spreekt men van een reproductie-/ reconstructieverzekering.

Wagenpark

 • Uitgebreide verzekeringsmogelijkheden voor zowel personenauto's, bestelauto's en busjes als vrachtauto's
 • No-claim korting tot 80% op personen- en bestelauto's en busjes
 • Snelle en probleemloze administratieve afhandeling
 • Wagenparkkorting bij verzekering van 10 auto's of meer.

Neem contact op

Vul het contact formulier in en wij nemen contact met u op